Pokemon New Anime Series

Link xem pokemon phần mới

Link xem: https://www.tapmoine.com/tapphim/pkmsm.html Các bạn vào link này và chọn phần 25 để xem nhé. hoặc vào link này và chọn tập phía dưới để xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-462/Pokemon-...
Pokemon sun and moon tập 144 vietsub

Pokemon sun and moon tập 144 vietsub

link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-459/Pokemon-sun-and-moon-tap-144-vietsub-Alola’s-Strongest-Z!-Kapu-Kokeko-VS-Pikachu!!-Tran-dau-manh-nhat-cua-Alola!-Kapu-Kokeko-VS-Pikachu!!-viets...
Pokemon sun and moon tập 143 vietsub

Pokemon sun and moon tập 143 vietsub

Link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-458/Pokemon-sun-and-moon-tap-143-vietsub-Conclusion!-Gaogaen-VS-Nyaheat!!-Tran-quyet-dinh!-Gaogaen-VS-Nyaheat!!-vietsub.html Bửu Bối thần Kỳ Phần 24 tập ...
Pokemon sun and moon tập 142 vietsub

Pokemon sun and moon tập 142 vietsub

link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-456/Pokemon-sun-and-moon-tap-142-vietsub-Burn!-Swell-Up!!-Full-Battle!!!-Doi-chay-len!-Bung-sang-len!-Tran-chien-day-du!!-vietsub.html Bửu Bối thần Kỳ Ph...
Pokemon sun and moon tập 141 vietsub

Pokemon sun and moon tập 141 vietsub

Link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-457/Pokemon-sun-and-moon-tap-141-vietsub-Final-Battle!-Satoshi-VS-Kukui!!-Tran-Chien-Cuoi-Cung!-Satoshi-va-Kukui!-vietsub.html Bửu Bối thần Kỳ Phần 24 tậ...
Pokemon sun and moon tập 139 vietsub

Pokemon sun and moon tập 139 vietsub

link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-454/Pokemon-sun-and-moon-tap-139-vietsub-Birth!-The-Alola-Champion!!-Nha-vo-dich-Alola-duoc-sinh-ra!-vietsub.html Bửu Bối thần Kỳ Phần 24 tập 139 vietsub...
Pokemon sun and moon tập 138 vietsub

Pokemon sun and moon tập 138 vietsub

Link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-453/Pokemon-sun-and-moon-tap-138-vietsub-The-Finals!-The-Strongest-Rival-Showdown!!-Tran-Chung-Ket!-Tran-dau-cua-nhung-nguoi-manh-nhat!-vietsub.html Bửu ...
pokemon tập 1081 vietsub

Pokemon sun and moon tập 137 vietsub

LInk xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-452/Pokemon-sun-and-moon-tap-137-vietsub-Undefeated-Emperor-Guzma!-Hoang-de-bat-bai-Guzma!-vietsub.html Bửu Bối thần Kỳ Phần 24 tập 137 vietsub, Undefeat...
Pokemon sun and moon tập 136 vietsub

Pokemon sun and moon tập 136 vietsub

Link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-451/Pokemon-sun-and-moon-tap-136-vietsub-Rising-Fire!-There’s-More-Than-One-Rival!!-Ngon-Lua-Bung-Chay!-Doi-Thu-Khong-Chi-Co-Mot!-vietsub.html Bửu ...
Pokemon sun and moon tập 135 vietsub - Semifinals! Kaki VS Glazio! Trận Bán Kết! Kaki VS Glazio! vietsub

Pokemon sun and moon tập 135 vietsub

Link xem: https://www.tapmoine.com/Pokemonxyz-450/Pokemon-sun-and-moon-tap-135-vietsub-Semifinals!-Kaki-VS-Glazio!-Tran-Ban-Ket!-Kaki-VS-Glazio!-vietsub.html Bửu Bối thần Kỳ Phần 24 tập 135 vietsub, ...